یادش بخیر اون روزگارفصل قشنگ کودکی

عروسکا زنده بودن قبیله ای عروسکی

یادش بخیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی

هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی

/ 2 نظر / 25 بازدید
محدثه

از شیخ ِ بهایی پرسیدند : خیلي سخت می گذرد ، چـه باید کرد ؟ شیخ گفت: خودت که می گویی ، سخت مي گذرد ، سخت کــه نمی ماند! پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند ...

نینا

[خجالت] عروسک ها هنوز تو دنیای من زندن. من یه عروسک ساز و عروسک گردانم